Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (57 bài)

  Word-logo-small

  DE CUONG TOAN 7 NĂM HOC 2019-...

  Ngày gửi: 2020-06-09 10:08:03

  Word-logo-small

  Văn 9 tuần 23

  Ngày gửi: 2020-04-20 10:09:06

  Word-logo-small

  Hình học 8. Chương III. §3. T...

  Ngày gửi: 2020-04-19 17:24:59

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương II. §6. Phép...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:37:15

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §5. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:36:12

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §4. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:32:07

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §3. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:29:04

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §2. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:27:50

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §1. Mở ...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:23:08

  Word-logo-small

  Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:24:01

  Word-logo-small

  Bài 59. Khôi phục môi trường ...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:19:13

  Word-logo-small

  Bài 58. Sử dụng hợp lí tài ng...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:16:52

  Word-logo-small

  Bài 54. Ô nhiễm môi trường

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:14:38

  Word-logo-small

  Bài 53. Tác động của con ngườ...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:12:14

  Word-logo-small

  Bài 24. Tính chất của oxi

  Ngày gửi: 2020-04-14 10:02:54

  Word-logo-small

  NGỮ VĂN 9 TUẦN 22

  Ngày gửi: 2020-04-13 21:20:06

  Word-logo-small

  Tuần 22 văn 6

  Ngày gửi: 2020-04-12 16:32:15

  Word-logo-small

  TÀI LIỆU NGỮ VĂN 6 TUẦN 21

  Ngày gửi: 2020-04-12 16:04:32

  Word-logo-small

  Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

  Ngày gửi: 2020-04-11 21:46:05

  Word-logo-small

  Địa 8- Bài 15,16

  Ngày gửi: 2020-04-09 21:03:25

  Word-logo-small

  văn lớp 6 t21

  Ngày gửi: 2020-04-09 15:51:46

  Word-logo-small

  GDCD 8 tuần 22,23

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:07:03

  Word-logo-small

  tuần 23

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:03:57

  Word-logo-small

  tuần 22

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:01:34

  Word-logo-small

  GDCD 7 tuần 21

  Ngày gửi: 2020-04-08 16:01:15

  Word-logo-small

  Bài 7. Câu lệnh lặp

  Ngày gửi: 2020-04-07 20:43:22

  Word-logo-small

  lop 9 văn 9 tuần 21

  Ngày gửi: 2020-04-07 19:14:53

  Word-logo-small

  văn 6 tuần 21

  Ngày gửi: 2020-04-07 15:56:46

  Word-logo-small

  sinh hoc 7 . Lớp thú

  Ngày gửi: 2020-04-07 09:57:27

  Word-logo-small

  sinh hoc 7 Bài 37. Đa dạng và...

  Ngày gửi: 2020-04-07 09:48:04

  Word-logo-small

  sinh hoc 7 lớp Bò sát

  Ngày gửi: 2020-04-07 09:44:09

  Word-logo-small

  sinh hoc 7 Lớp Chim

  Ngày gửi: 2020-04-07 09:17:43

  Word-logo-small

  Bài 50. Hệ sinh thái

  Ngày gửi: 2020-04-07 08:10:05

  Word-logo-small

  Bài 49. Quần xã sinh vật

  Ngày gửi: 2020-04-07 08:09:48

  Word-logo-small

  Bài 48. Quần thể người

  Ngày gửi: 2020-04-07 08:09:33

  Word-logo-small

  Bài 47. Quần thể sinh vật

  Ngày gửi: 2020-04-07 08:09:19