Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (15 thư mục)


  Toán học (10 bài)
  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương II. §6. Phép...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:37:15

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §5. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:36:12

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §4. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:32:07

  Word-logo-small

  Đại số 8. Chương III. §3. Phư...

  Ngày gửi: 2020-04-15 20:29:04


  Vật lý (0 bài)

  Hóa học (2 bài)
  Word-logo-small

  Bài 24. Tính chất của oxi

  Ngày gửi: 2020-04-14 10:02:54

  Word-logo-small

  Bài 24. Tính chất của oxi

  Ngày gửi: 2020-04-06 21:44:43


  Sinh học (13 bài)
  Word-logo-small

  Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:24:01

  Word-logo-small

  Bài 59. Khôi phục môi trường ...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:19:13

  Word-logo-small

  Bài 58. Sử dụng hợp lí tài ng...

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:16:52

  Word-logo-small

  Bài 54. Ô nhiễm môi trường

  Ngày gửi: 2020-04-14 16:14:38


  Lịch sử (0 bài)

  Địa lý (0 bài)

  Ngữ văn (5 bài)
  Word-logo-small

  tuần 23

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:03:57

  Word-logo-small

  tuần 22

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:01:34

  Word-logo-small

  tuần 21

  Ngày gửi: 2020-04-06 20:14:17

  Word-logo-small

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHUẨN KTKN

  Ngày gửi: 2010-10-31 11:36:32


  GDCD - GDNGLL (2 bài)
  Word-logo-small

  GDCD 8 tuần 22,23

  Ngày gửi: 2020-04-08 18:07:03

  Word-logo-small

  Bài 13. Phòng, chống tệ nạn x...

  Ngày gửi: 2020-04-06 20:25:25


  Âm nhạc (1 bài)
  Word-logo-small

  Giáo án cả năm

  Ngày gửi: 2019-03-08 13:31:37


  Mỹ thuật (0 bài)

  Thể dục (0 bài)

  Công nghệ (1 bài)
  Word-logo-small

  Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

  Ngày gửi: 2020-04-11 21:46:05


  Tin học (1 bài)
  Word-logo-small

  Bài 7. Câu lệnh lặp

  Ngày gửi: 2020-04-07 20:43:22


  Ngoại ngữ (1 bài)
  Slide0

  Unit 8: Read

  Ngày gửi: 2010-03-13 07:33:15