Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:18' 14-04-2020
  Dung lượng: 731.0 KB
  Số lượt tải: 249
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR...DO
  Môn Tin học 8
  gmail: ngochtk1983@gmail.com
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  1/ Mục đích, yêu cầu:
  - Viết chương trình Pascal có câu lệnh For… Do
  - Tiếp tục nâng cao kĩ năng đọc hiểu chương trình.
  (Sgk)
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  1/ Mục đích, yêu cầu:
  2/ Nội dung:
  - Viết chương trình Pascal có câu lệnh For… Do.
  Kiểm tra lỗi chính tả, tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
  Dịch chương trình, sửa lỗi (nếu có).
  Chạy chương trình và xem kết quả CT.
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Cú pháp lệnh:
  FOR := TO DO ;
  Trong đó:
  + FOR, TO, DO: là từ khóa.
  + Biến đếm: thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.
  + Giá trị đầu, giá trị cuối: là giá trị nguyên.
  + Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép.
  Ý nghĩa:
  Khi thực hiện, biến đếm sẽ nhận giá trị là giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối thì dừng lại.
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  1/ Mục đích, yêu cầu:
  2/ Nội dung:
  3/ Thực hành: Bài 1 và 2 các em nộp lại cho cô qua địa chỉ mail: ngochtk1983@gmail.com (nộp cả bài tập tiết trước để tính điểm khi đi học lại).
  Bài 1: Viết chương trình tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên.
  Bài 2: Viết chương trình nhập vào số n. In ra màn hình tổng các số chẵn của n.

  ?
  Bảng cửu chương

  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Bài 3. (tức là bài 1 trong bài TH) Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.

  Tiết 43 - TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  = 9
  = 18
  = 27
  = 36
  = 45
  = 54
  = 63
  = 72
  = 81
  = 90
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  N
  i
  Ta có những biến nào
  cần khai báo?
  Bảng nhân 9
  Giá trị cuối
  Giá trị đầu
  Vậy để tính bảng nhân 9 này chúng ta thực hiện thế nào?
  x

  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Mô tả thuật toán
  Bước 1: Nhập bảng nhân cần in (N);
  Bước 2: i:=i+1;
  Bước 3: Nếu i<=10, thì thực hiện N * i. Quay lại bước 2.
  Ngược lại tiến đến bước 4.
  Bước 4: In bảng nhân và kết thúc vòng lặp.

  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Tiết 49: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Với kết quả in trên màn hình bên em có nhận xét gì?
  * Các hàng kết quả sát nhau khó đọc
  * Các hàng kết quả không được cân đối với hàng tiêu đề
  Nhap so N=9
  In bang nhan 9
  9x1= 9
  9x2= 18
  9x3= 27
  9x4= 36
  9x5= 45
  9x6 =54
  9x7 =63
  9x8= 72
  9x 9= 81
  9x10= 90
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết quả như hình bên

  Nhap so N=9
  In bang nhan 9
  9x1= 9
  9x2= 18
  9x3= 27
  9x4= 36
  9x5= 45
  9x6 =54
  9x7 =63
  9x8= 72
  9x 9= 81
  9x10= 90
  Tiết 43: TH: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO
  Bài 4: (tức là bài 2 trong bài TH).
  Bài 5: (tức là bài 3 trong bài TH). Các bài 2 và bài 3 sgk các em tham khảo skg để thực hành nhé!
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  1/ các em ghi đầy đủ nội dung học tập vào vở (kể cả bài tiết trước).
  2/ Làm đầy đủ các bài tập cô giao và nộp lại cô qua gmail cô đã ghi ở trên chậm nhất là cuối tuần.
   
  Gửi ý kiến