Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 7. Câu lệnh lặp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:43' 07-04-2020
  Dung lượng: 17.4 KB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 1:

  CÂU LỆNH LẶP

  Tiến trình dạy và học:

  1/ Hoạt động hình thành kiến thức:

  Nội dung, yêu cầu cần đạt
  
  1. Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh.

  * HS: các em hãy đọc và tìm hiểu ví dụ 1 trong sgk. Qua vd1 ta rút ra được: Vd1 gồm 2 thuật toán là:
  + Thuật toán vẽ 3 hình vuông có cạnh 1 đơn vị
  + Thuật toán vẽ cụ thể 1 hình vuông.
  * HS: Đọc thông tin và yêu cầu của ví dụ 2. Mô tả thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
  S = 1+2+3+…+100
  Thuật toán như sau:
  B1: SUM ← 0; i ← 0. (ban đầu ta gán tổng bằng 0 và gán i = 0)
  B2: i ← i + 1. (mỗi lần thực hiện vòng lặp biến đếm được tăng lên 1 đơn vị)
  B3: Nếu i ≤ 100, thì SUM ← SUM + i và quay lại bước 2. (tính tổng)
  B4: Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán. (thông báo kết quả tổng)
  ( Qua vd1 và vd2 ta rút ra được kết luận:
  - Cách mô tả các hoạt động lặp trong thuật toán như trong ví dụ SGK được gọi là cấu trúc lặp.
  - Mọi ngôn ngữ lập trình đều có “cách” để chỉ thị cho máy tính thực hiện câu trúc lặp với một câu lệnh. Đó là các câu lệnh lặp.

  2/ Câu lệnh lặp For…Do: (Đây là cú pháp quan trọng các em cần thuộc)
  Cấu trúc:
  for := to do ;
  Trong đó:
  - for, to, do: là các từ khoá
  - biến đếm: là biến thường có kiểu nguyên; (và thường kí hiệu là i )
  * Số vòng lặp được tính: Giá trị cuối – giá trị đầu + 1
  - Mọi NNLT đều có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp.
  - NN Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh For...to…do.
  VD3: (sgk)
  VD3 chương trình viết để in ra màn hình thứ tự lần lặp.

  2/ * Hướng dẫn về nhà:
  - Học bài cũ, làm bài tập 1,2/ sgk.
  - Hướng dẫn làm bt:
  +Bt1: Dựa vào khung màu vàng ở đầu bài học để cho vd.
  + Bt2: Dựa vào vd3 để trả lời.
  
  Tuần 1:

  CÂU LỆNH LẶP

  Tiến trình dạy và học:

  1/ Hoạt động hình thành kiến thức:

  Nội dung, yêu cầu cần đạt
  
  2/ Câu lệnh lặp For…Do: (Đây là cú pháp quan trọng các em cần thuộc)
  Cấu trúc:
  for := to do ;
  Trong đó:
  - for, to, do: là các từ khoá
  - biến đếm: là biến thường có kiểu nguyên; (và thường kí hiệu là i )
  * Số vòng lặp được tính: Giá trị cuối – giá trị đầu + 1
  - Mọi NNLT đều có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp.
  - NN Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh For...to…do.
  Ví dụ 4: (sgk)
  * Chú ý:
  - Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép.
  - - Câu lệnh ghép là câu lệnh được đặt trong cặp từ khóa begin và end.
  3/ Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
  Ví dụ 5: (sgk)
  * Lưu ý: (sgk)

  Ví dụ 6: (sgk)
  BT: viết chương trình tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên.
  Var i, tong: integer;
  Begin
  Tong:=0;
  For i: = 1 to 5 do
  Tong:= tong + i;
  Write(‘tong=’,tong);
  Readln;
  End.
  ( Bài tập vận dụng:
  Bài 1: Các câu lệnh sau đây đúng hay sai?. Hãy chỉ ra chỗ sai nếu có.
  For i:=1 to 10; do x:=x+1;
  For i:=10 to 1 do x:=x+1;
  For i:=1 to 10; do x:=x+1;
  For i:=1 to 10 for j:=1to 10 do x:=x+1;
  Bài 2: Viết chương trình tính tích của 100 số tự nhiên đầu tiên.
  Bài 3: Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên đầu tiên
   
  Gửi ý kiến