Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đại số 7. Chương IV. §1. Khái niệm về biểu thức đại số và giá trị của biểu thức đại số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:24' 15-04-2020
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO CÁC EM
  TIẾT 47: ĐẠI SỐ 7
  Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Bê
  Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ - Quảng Nam
  Chương IV – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Những nội dung chính của chương:
  Khái niệm về biểu thức đại số.
  Giá trị của một biểu thức đại số.
  Đơn thức.
  Đa thức.
  Các phép tính cộng trừ đơn thức, đa thức, nhân đơn thức.
  Nghiệm của đa thức.
  Chương IV – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Tiết 47 ( gồm hai bài )
  §1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  §2 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC
  Chương IV – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Những nội dung chính của chương:
  Khái niệm về biểu thức đại số.
  Giá trị của một biểu thức đại số.
  Đơn thức.
  Đa thức.
  Các phép tính cộng trừ đơn thức, đa thức, nhân đơn thức.
  Nghiệm của đa thức.
  §1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  1) Nhắc lại về biểu thức
  Ta đã biết các số nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức số
  Là các biểu thức số.
  Em hãy cho thêm vài ví dụ về biểu thức số?
  Ví dụ:
  a) 5+3-2
  b) 12:6.2
  c) 153.47
  d) 4.32-5.6
  e) 12(2+5)
  ?1 Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)
  3 cm
  3 cm
  2 cm
  3.(3+2)
  ( ).2
  1) Nhắc lại về biểu thức
  Là các biểu thức số.
  Ví dụ:
  a) 5+3-2
  b) 12:6.2
  c) 153.47
  d) 4.32-5.6
  e) 12(2+5)
  2) Khái niệm về biểu thức đại số: (ghi bài)
  Xét bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5(cm) và a(cm)
  5
  +
  a
  Là biểu thức đại số
  ?2 viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2(cm)
  b(cm)
  b.(b+2)
  1) Nhắc lại về biểu thức ; (ghi bài )
  Là các biểu thức số.
  Vậy thế nào là biểu thức đại số?
  Những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa còn có các chữ (đại diện cho các số) là những biểu thức đại số
  §1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2) Khái niệm về biểu thức đại số
  Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta không viết dấu nhân giữa các chữ, cũng như giữa số và chữ.
  Thông thường, trong một tích người ta không viết thừa số 1, còn thừa số (-1) được thay bằng dấu “-”.
  Trong biểu thức đại số người ta cũng dùng các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
  Ví dụ:
  x.y viết xy 1.x viết x
  4.x viết 4x (-1).x viết -x
  ?3 Viết biểu thức đại số biểu thị:
  a) Quãng đường đi được sau x(h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h?
  30x
  Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi ô tô trong y(h) với vận tốc 35km/h
  Đi bộ
  Đi ô tô
  Hãy viết quãng đường người đó đi bộ?
  5x
  Hãy viết quãng đường người đó đi ô tô?
  35y
  Hãy viết tổng quãng đường người đó đi bộ và đi ô tô?
  5x
  +
  35y
  §1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2) Khái niệm về biểu thức đại số
  Hãy nêu các tính chất, quy tắc phép toán trên các số?
  Chú ý:
  - Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên chữ ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số.
  Ví dụ:
  x + y = y + x
  xy = yx
  (x+y)+z = x+(y+z)
  (xy)z = x(yz)
  x(y+z) = xy + xz
  - (x+y-z) = -x-y+z ; …
  §1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Bài tập củng cố
  Bài 1 trang 26
  Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:
  a) Tổng của x và y
  a) x + y
  b) Tích của x và y
  b) xy
  c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y
  c) (x + y)(x – y)
  Bài 3 trang 26
  Hãy nối các ý 1), 2), 3), 4), 5) với a), b), c), d), e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)):
  1. Giá trị của một biểu thức đại số : ( ghi bài )
  Ví dụ 1: ( SGK )
  Cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.
  Ta nói :
  18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5.
  Bài giải: (ghi bài )
  §2
  18 + 0,5 = 18,5
  Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho, ta được:
  2m + n =
  2.9 + 0,5 =
  Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số ta làm thế nào ?
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  1
  Tính giá trị của biểu thức
  3x2 – 9x tại x = 1 và tại x =
  2. Áp dụng:
  1. Giá trị của một biểu thức đại số:
  GIẢI :
  + Thay x = 1 vào biểu thức đã cho, ta được:
  3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6
  Vậy giá trị của biểu thức
  3x2 – 9x tại x = 1 là - 6
  Ví dụ 1: (SGK)
  Ví dụ 2: (SGK)
  Cách tính giá trị của một biểu thức đại số:
  Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
  Bước 2 : Thùc hiện các phép tính.
  Bước 3: Tr¶ lêi
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2
  1
  Tính giá trị của biểu thức
  3x2 – 9x tại x = 1 và tại x =
  2. Áp dụng:
  1. Giá trị của một biểu thức đại số :
  +Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được:
  3 .

  - 9.
  = 3.
  - 3
  - 3 =
  Ví dụ 1: (SGK)
  Ví dụ 2: (SGK)
  Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
  Giải:
  =
  Vậy giá trị của biểu thức
  3x2 - 9x tại x = là
  Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
  Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
  Bước 3: Tr¶ lêi
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2
  1
  2. Áp dụng :
  1. Giá trị của một biểu thức đại số :
  * Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được:
  - 9.
  = 3.
  - 3
  - 3 =
  Ví dụ 1: (SGK)
  Ví dụ 2: (SGK)
  Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
  Giải:
  =
  Vậy giá trị của biểu thức
  3x2 - 9x tại x = là
  3.
  * Thay x = 1vào biểu thức đã cho, ta được: 3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6
  Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là (-6)
  Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
  Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
  Bước 3: Tr¶ lêi
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2
  2
  1. Giá trị của một biểu thức đại số :
  2. Áp dụng:
  Đọc số em chọn để được câu đúng :
  Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là :
  x2y = (- 4)2. 3
  = 16 . 3 = 48
  48
  144
  24
  48
  1
  Ví dụ 1: (SGK)
  Ví dụ 2: (SGK)
  Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
  Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
  Bước 3: Tr¶ lêi
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2
  Ki?N TH?C C?N NH?
  BÀI 8/SGK: Để lát một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là x và chiều dài là y.Hãy ước tính số gạch cần mua, biết rằng viên gạch hình vuông có cạnh là 30cm.
  Diện tích nền nhà hình chữ nhật :
  xy ( m2)
  Diện tích một viên gạch :
  30.30 = 900 (cm2) = 0,09 ( m2)
  Số viên gạch cần mua :
  xy
  0,09
  GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  2
  Bài 6 (trang 28 SGK):
  Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà Toán học nổi tiếng nào ?(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà Toán học nước ta trong thế kỷ XX)
  Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại: x = 3 ; y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng vào các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:
  N x2
  T y2
  Ă (xy + z)
  L x2 – y2
  M Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh
  góc vuông là x, y
  Ê 2z2 + 1
  H x2 + y2
  V z2 - 1
  I Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y , z
  Bài 6 (trang 28 SGK):
  GIẢI THƯỞNG TOÁN HỌC LÊ VĂN THIÊM
  Lê Văn Thiêm (1918 – 1991) Quê ở làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một miền quê rất hiếu học. Ông là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia về toán của nước Pháp (1948) và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường Đại học ở châu Âu - Đại học Zurich (Thuỵ Sĩ, 1949). Giáo sư là người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam như: GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, GS Nguyễn Văn Đạo, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Trí, ...
  Hiện nay, tên thầy được đặt tên cho giải thưởng toán học quốc gia của Việt Nam “ Giải thưởng Lê Văn Thiêm ”.
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Ghi nhớ khái niệm về biểu thức đại số, các bước tính giá trị biểu thức đại số
  - Làm bài tập 2; 3; 5 SGK/26; 27; bài 7,8,9 SGK/29
  Bài tập: 1; 2; 3 SBT/9; bài 9,10,11 SBT/11,12
  Chuẩn bị bài học tuần tới
  Đại số học bài: Đơn thức.
  Nộp bài cô vào thứ 7 ngày 18/4/2020 lớp 7/1, 7/3 nộp vào gmail cô Bê
  nguyenthibe10101@gmail.com
  Lớp 7/2, 7/4 nộp vào gmail Thầy Luận , lớp 7/5 nộp vào gmail thầy Tiên
   
  Gửi ý kiến