Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đại số 8. Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:36' 15-04-2020
  Dung lượng: 80.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
  Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phương trình có biểu thức chứa ẩn ở dưới mẫu.
  Ví dụ 1:
  a) 
   phương trình chứa ẩn ở mẫu (ẩn x )
  
  b)  
   phương trình chứa ẩn ở mẫu (ẩn y )
  
  c) 
   phương trình không chứa ẩn ở mẫu
  
  Vì dưới mẫu chứa ẩn (đại lượng chưa biết) nên chưa thể khẳng định mẫu thức khác 0, đây là điều kiện để một phân thức tồn tại (hay có nghĩa). Chính vì vậy, việc tìm điều kiện xác định là rất quan trọng trong việc tìm nghiệm của một phương trình. Giúp loại bỏ các giá trị của ẩn làm cho mẫu bằng 0.
  Điều kiện xác định của phương trình
  Điều kiện xác định của một phương trình (viết tắt là ĐKXĐ) là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều có giá trị khác .
  Đối với phương trình:
  trong đó  là các biểu thức thì điều kiện xác định là:
  Ví dụ 2: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau:
  a) 
  Giải:
  Phương trình đã cho chỉ có một mẫu là x + 1 nên ta chỉ cần đi tìm điều kiện của x để x + 1 0.
  Để giải x + 1 0, ta sử dụng các quy tắc biến đổi như đối với giải phương trình.
  ĐKXĐ của phương trình là: x + 1 0 x -1
  b) 
  Giải:
  Phương trình đã cho có hai mẫu là 2x+3 và x-5 nên cần tìm điều kiện của x để cả hai mẫu đó cùng khác 0.
  ĐKXĐ của phương trình là:
    
  Vậy ĐKXĐ của phương trình là  và x5.
  Chú ý:
  Trong những trường hợp hệ điều kiện phức tạp, ta nên giải từng điều kiện một rồi kết hợp các điều kiện lại.
  Ví dụ 3: Tìm ĐKXĐ của phương trình .
  Giải:
  Phương trình trên có ba mẫu thức x2 – 2x + 1, x2 – 1, x2+2x + 1 là các phương trình bậc hai, việc gộp điều kiện của ba mẫu để cùng giải một lúc sẽ phức tạp. Ta nên giải từng điều kiện rồi kết hợp lại.
  ĐKXĐ của phương trình là 
  Ta có:
  +) x2 – 2x + 1 0 (x-1)20 x – 1 0 x 1
  +) x2 – 10 (x-1)(x+1) 0 
  
  
  
   +) x2 +2x + 1 0 (x+1)20 x + 1 0x -1

  
  
  
  Kết hợp các điều kiện ta được ĐKXĐ của phương trình là x 1 và x -1.
  Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
  Bước 1: Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình.
  Bước 2: Quy đồng mẫu thức ở hai vế của phương trình rồi khử mẫu thức.
  Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
  Bước 4: Kiểm tra ĐKXĐ và kết luận (loại các giá trị không thỏa mãn ĐKXĐ).
  Chú ý:
  Bước khử mẫu không được sử dụng kí hiệu  mà sử dụng kí hiệu .
  Ví dụ 4: Giải phương trình 
  Giải:
  ĐKXĐ: 
  Mẫu thức chung: (x-3)(x+2)
  Thực hiện quy đồng, khử mẫu, ta được:
  
   

  
  
   Quy đồng mẫu thức
  
  
   Thu gọn vế trái
  
  
   Khử mẫu (khử mẫu không phải là phép biến đổi tương đương)
  
  
  
  
  
  
   Thu gọn vế trái
  
  
   Đưa phương trình về dạng ax = b
  
   (thỏa   mãn ĐKXĐ)
   Kiểm tra ĐKXĐ
  
  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là .
  Chú ý:
  Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, việc tìm điều kiện cụ thể gặp khó khăn, khi đó ta chỉ cần đặt ĐKXĐ mà không giải, sau đó thử nghiệm tìm được vào mẫu để kiểm tra.
  Áp dụng: HS tự xem sgk và làm ?3
  Bài tập: Làm bài tập 27 đến 33 trang 22 và 23 sgk


   
  Gửi ý kiến