Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề KT HKI Toán 7 năm 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Duy Tiên
  Ngày gửi: 19h:43' 16-12-2012
  Dung lượng: 115.5 KB
  Số lượt tải: 166
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7 ĐỀ KIỂM TRA THỬ
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
  Thời gian làm bài: 90 phút.
  Họ và tên:……………………………….Lớp 7/.... Ngày... tháng .....năm 2012


  Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
  Câu 1
  Kết quả phép tính 46: 43 bằng
  
  
  A.
  43
  
  B.
  42
  
  C.
  13
  
  D.
  12
  
  Câu 2
  Tam giác ABC có góc A = 500; góc B bằng 900 thì số đo góc ngoài ở đỉnh C bằng
  
  
  A.
  400
  
  B.
  1400
  
  C.
  1300
  
  D.
  1200
  
  Câu 3
  Biết: thì x bằng
  
  
  A.
  
  
  B.
  
  
  C.
  -
  
  D.
   hoặc -
  
  Câu 4
  Cho hàm số f(x) = x3- 1 thì f(-1) bằng
  
  
  A.
  0
  
  B.
  2
  
  C.
  -2
  
  D.
  -1
  
  Câu 5
  Cho a//b, c//a thì suy ra
  
  
  A.
  c//b
  
  B.
  b//a
  
  C.
  c
  
  D.
  c//a
  
  Câu 6
  Cho tỉ lệ thức thì x bằng
  
  
  A.
  -15
  
  B.
  15
  
  C.
  18
  
  D.
  -18
  
  Câu 7
  Cho hình vẽ sau biết a//b thì số đo góc B2 bằng

  A.
  1000
  
  B.
  800
  
  C.
   700
  
  D.
  1200
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu8 :
  Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, khi x = 15 thì y = 5. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng
  
  
  A.
  -3
  
  B.
  -
  
  C.
  
  
  D.
  3
  
  Câu 9
   Cho ABC = MNP suy ra
  
  
  A.
  AB = MP
  B.
  
  C.
  CB = NP
  D.
  Ba câu A, B, C đều sai
  
  
  Phần 2 : TỰ LUẬN (7 điểm)
  Bài 1: Tính (1,5điểm) a) b) c) 
  Bài 2: (1,5điểm) Hai lớp 7/1 và 7/2 tham gia trồng cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp biết số cây của hai lớp này lần lượt tỉ lệ với 2 và 5 và lớp 7/2 trồng nhiều hơn lớp 7/1 là 36 cây.
  Câu 3 (2,0 điểm):
  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.
  a) Chứng minh: AD = BC.
  b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh EAC = EBD.
  c) Chứng minh rằng OE( CD.
  Câu 4(2điểm)
  Cho tam giác ABC có , phân giác của góc A cắt BC tại H.Kẻ tia Cx song song với AB và cắt tia AH tại D. Chứng minh rằng :
  a/ ∆AHB = ∆AHC b/ BC là đường trung trực của AD. c/ BD//AC.

  BÀI LÀM


  Bài 4: (2,5điểm) Cho ΔABC. Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm N sao cho IB = IN.
  a) Chứng minh ΔBIC = ΔNIA b) Chứng minh AN // BC
  c) Gọi K là trung điểm của AB, Trên tia CK lấy điểm M sao cho KM = KC. Chứng minh M, A, N thẳng hàng.

  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3 HỌC KÌ 1 TOÁN 7
  Phần 1 : (3 điểm)

  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  Ph.án đúng
  A
  B
  D
  C
  A
  A
  B
  C
  
  Câu
  9
  10
  
  Ph.án đúng
  D
  D
  
  
  Phần 2 : (7 điểm)

  Bài/câu
  Đáp án
  Điểm
  
  Bài 1:
  (1,5đ)
  a)
  
  
  = 1 – 1 +
  

  0,25


  0,25đ
  
  b)
  
   
  Gửi ý kiến