Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề thi CaSIO LƠP 7 - NĂM 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Duy Tiên
  Ngày gửi: 11h:26' 20-11-2012
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 749
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD & ĐT TP Tam Kỳ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI cấp TRƯỜNG
  Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng NĂM HỌC 2010 - 2011
  LẦN 2
  Môn : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO LỚP 7
  Ngày khảo sát : 10 / 03 /2011
  Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian phát đề).

  Họ và tên thí sinh : ....................................................lớp 7/.....
  Ngày sinh : ................................. Số báo danh : .............

  -------------------------------------Đường rọc phách------------------------------------

  Điểm bài thi bằng số :...........................( bằng chữ ): .................................
  Chữ ký giám khảo 1: .................................... .GK 2 : ..............................
  Ghi chú : - Thí sinh làm bài trên đề thi này , đề thi gồm 6 trang.
  Nếu không nói gì thêm , kết quả lấy chính xác 10 chữ số.
  _____________________________________

  Câu 1 . Tìm bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất của hai số 24801105 và 248060430
  Câu 2.Tìm số dư trong phép chia 247283033034986074 cho 2003


  Câu 3 Phân số nào sinh ra số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,35 (123)

  Câu 4 . Phân tích các số A = 3564000 ; B = 9405342019 ra thừa số nguyên tố.

  Câu 5 . Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau :
  P = 11232006 x 11232007
  Q = 7777755555 x 7777799999
  P =
  
  Q =
  
  
  Câu 6. Cho ba số: A = 1193984; B = 157993 và C = 38743.
  a) Tìm ước số chung lớn nhất của ba số A, B, C.
  b)Tìm bội số chung nhỏ nhất của ba số A, B, C với kết quả đúng chính xác.
  Câu 7 . Cho 
  Tìm a, b, c, d, e, f, g  Câu 8 . Tính giá trị của biẻu thức:
  

  Câu 9 Cho số hữu tỉ biễu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
  E = 1,23507507507507507...
  Hãy biến đổi E thành dạng phân số tối giản.  Câu 10
  Tìm chữ số hàng đơn vị của số:
  

  Câu 11. Tìm chữ số hàng trăm của số: 


  Câu 12 Hãy kiểm tra số F =11237 có phải là số nguyên tố không. Nêu qui trình bấm phím để biết số F là số nguyên tồ hay không.


  Câu 13. giá trị của x, y viết dưới dạng phân số (hoặc hỗn số) từ các phương trình sau:
  1/ 

  2/ 
  Cáu 14 .Tênh Khi x = 1,8165

  Cáu 15 .Cho säú liãûu:
  Giá (x)
  7
  4
  15
  19
  63
  
  Táön säú
  2
  1
  5
  7
  14
  
  


  Câu 16 a) Tính đúng tổng :
  S = 

  b) Tính đúng tích :
  M = 1.2.3…19.20 (M = 20!)

  17. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 3 số
  a = 9200191; b = 2729727; c = 13244321.
  UCLN=
  BCNN =
  
  Câu 18. Cho S = 
  Tính gần đúng S
  Tính đúng S (biểu diễn dưới dạng phân số)

  S (
  S =
  
  19. Cho tam giác ABC vuông tại A , kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC). Biết
  AB = 6 ; AC = 8 . Tính BC , AH , HB, HC.
  AB = 12 , BC = 20 . Tính AC , AH , HB.
  HB =1 , HC = 4 . Tính AH , AB , AC.

   
  Gửi ý kiến