Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề thi casio lớp 9 quảng nam năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Duy Tiên
  Ngày gửi: 18h:34' 21-11-2012
  Dung lượng: 87.5 KB
  Số lượt tải: 658
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TNTH VÀ GIẢI TOÁN CASIO
  QUẢNG NAM NĂM HỌC 2009 -2010
  ==== =====
  MÔN : Giải toán Casio- lớp 9
  (Thời gian 120 phút. Không kể thời gian giao đề)

  Điểm toàn bài
  Họ tên và chữ ký các giám khảo
  Số phách
  (Do CT chấm thi ghi)
  
  Bằng số
  Bằng chữ  

  
  
  
  
  
  
  
  Chú ý : + Thí sinh được phép sử dụng các loại máy tính Casio hiện hành.
  +Nếu không nói gì thêm,kết quả gần đúng lấy với ít nhất 10 chữ số.
  Bài 1 : a) Tính gần đúng giá tri biểu thức (với 4 chữ số thập phân) giá trị biểu thức:
  P = 

  b) Giải hệ :
  
  Bài 2 : Tính chính xác giá trị biểu thức :
  A = 


  Bài 3 : Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 +bx3 + cx2 + dx + e . Biết P(1) = 3; P(2) = 9; P(3) = 19; P(4) = 33; P(5) = 51;
  Tính các hệ số a, b, c, d, e
  Tính chính xác P(2010)
  a =
  B =
  c =
  d =
  e =
  
  P(2010) =
  
  
  Bài 4 : Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x ; y) thoả mãn phương trình :
  ĐS:

  
   x4 – x2y + y2 = 81001


  Bài 5 : Tìm chữ số thập phân thứ 252010 sau dấu phẩy trong phép chia 17 cho 19


  Bài 6 : Cho Sn = 1 – 2 + 3 – 4 + …+ (–1)n+1n
  Tính tổng S = S2005 + S2006 + …+ S2010

  Bài 7 : Cho phương trình x2 –ax + 1 = 0 (a(Z) có 2 nghiệm là x1, x2 . Tìm a nhỏ nhất sao cho x15 + x25 chia hết cho 250.


  Bài 8 : Tìm số dư khi chia S = 25 + 210 + 215+ …+ 245 + 250 cho 30


  Bài 9 : Cho dãy (un) định bởi:
  
  Lập quy trình ấn phím để tính số hạng tổng quát un
  Tính đúng giá trị u50 , u60.
  Tính đúng u1002
  Quy trình
  
    
  u50 =

  u60 =
  u1002=
  
  
  Bài 10: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB, AC, BC lần lượt lấy các điểm M, L, K sao cho tứ giác KLMB là hình bình hành. Biết SAML= 42,7283 cm2, SKLC = 51,4231 cm2 . Hãy tính diện tích tam giác ABC (gần đúng với 4 chữ số thập phân) .
  Cách tính
  Kết quả
  
  


  
  
  =Hết=
  GIÁO VÀ ĐÀO KỲ THI TNTH VÀ TOÁN CASIO
  NAM NĂM 2009 -2010
  ==== =====

  Môn : toán Casio 9
  Bài
  Lời giải gợi ý
  Đáp số
  Điểm TP
  Điểm toàn bài
  
  1
  a)
  P ( 3,759
  1
  2
  
  
  b)Hai nghiệm, mỗi nghiệm 0,5
  (x =11/19; y =16/57);
  (x = 33/38; y= 8/19)
  1
  
  
  2
  
  A = 86749292044898
  (14 chữ số)
  
  2
  
  3
  Đặt Q(x)= 2x2 +1; h(x)= P(x) – (2x2+1). Từ giả thiết ta súy ra h(1) = h(2) = h(3) = h(4) =h(5) = 0;
  Do hệ số x5 bằng 1 nên h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)
  Suy ra p(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (2x2+1)
  P(x)= x5 –15x4 +85x3 – 223x2 +274x – 119
  a= –15; b = 85; c = –223 ;
  d= 274; e = –119
  (sai 1 kq -0.25)
  1
  2
  
  
  P(2010)=2009.2008.
   
  Gửi ý kiến