Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề thi và đáp án casio lớp 9 tỉnh Quảng Nam năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Duy Tiên
  Ngày gửi: 13h:59' 01-12-2012
  Dung lượng: 190.0 KB
  Số lượt tải: 544
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM  KỲ THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH
  Năm học 2009-2010
  Môn: Giải toán trên máy CASIO lớp 9
  Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
  
  

  Yêu cầu khi làm bài:
  Ghi kết quả với độ chính xác cao nhất có thể.
  Ghi ngắn gọn cách tính, qui trình ấn phím với các câu hỏi có yêu cầu.
  Học sinh được phép sử dụng các loại máy fx 500A, fx 500MS, fx 570MS; fx500ES; fx 570ES. Tuy nhiên, ưu tiên viết qui trình ấn phím trên máy fx 570MS
  Đề thi có 6 trang.

  Câu 1: (2.0 điểm)
  Tìm y biết: 
  Cách tính:

  Kết quả:
  
  
  Câu 2: (2.0 điểm)
  Tính tích Q = 3333355555 x 3333377777
  Cách tính:

  
  Kết quả :

  
  
  Câu 3: (2,0 điểm)
  Giải phương trình : 
  Cách tính:

  Kết quả:


  
  
  Bài 4: (2.0 điểm)
  Tìm các ước nguyên tố của 
  Cách tính:

  Kết quả:

  
  
  Câu 5: (3.0 điểm):
  Tìm số tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số. Biết số đó chia 19 dư 12, chia 31 dư 13
  Cách tính:

  Kết quả:


  
  Câu 6: (2.0 điểm)
  Tìm các chữ số x, y để số 1234xy345 chia hết cho 12345
  Cách tính:


  Kết quả:

  
  Câu 7: (4.0 điểm)
  Cho đa thức : Q(x) = x5 + ax4 – bx3 + cx2 + dx – 2010
  Biết rằng khi x nhận các giá trị lần lượt 1, 2, 3, 4 thì Q(x) có các giá trị tương ứng là 6, 18, 30, 42.
  a. Xác định các hệ số a, b, c, d và tính giá trị của đa thức.
  b. Tại các giá trị của x = 1,15 ; 1,25 ; 1,35 ; 1,45.
  Cách tính:  Kết quả:

  a =

  b =

  c =

  d =

  Q(1,15) =

  Q(1,25) =

  Q(1,35) =


  Q(1,45) =

  
  
  Câu 8: (2.0 điểm)
  Cho dãy số sắp với thứ tự U1 = 2; U2 = 20 và từ U3 trở đi được tính theo công thức (với ).
  Viết quy trình bấm phím liên tục để tính giá trị Un với U1 = 2; U2 = 20.
  Sử dụng quy trình trên để tính U23; U24; U25
  Cách tính:
  Kết quả:

  U23 =

  U24 =

  U25 =  
  
  Câu 9: (3.0 điểm)
  Tam giác ABC có số đo ba cạnh lần lượt là 6 (cm), 8 (cm), 10 (cm). G là trọng tâm của tam giác. Tính tổng GA + GB + GC.

  Cách tính:
  Hình vẽ:  
  
  Kết quả:  
  Câu 10: (4.0 điểm)
  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết , góc C = 40025’. Từ A vẽ đường phân giác AD và trung tuyến AM (D và M thuộc BC) a. Tính độ dài của các đoạn thẳng AM, BD.
  b. Tính diện tích các tam giác ADM. c. Tính độ dài phân giác AD.

  Cách tính:

  Hình vẽ:

  
  
  Kết quả:

  AM =


  BD =  SADM =  AD =

  
  Câu11: (4.0 điểm)
  Cho đường tròn (O) có bán kính 2(cm). O’O = 4cm. O’A là
   
  Gửi ý kiến