Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 50. Hệ sinh thái

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:10' 07-04-2020
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 50: HỆ SINH THÁI

  I.Thế nào là một hệ sinh thái?
  - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã ( sinh cảnh).
  + Trong HST các SV luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định.
  - Hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau
  + Nhân tố vô sinh
  + Sinh vật sản xuất: TV
  + Sinh vật tiêu thụ: ĐV ăn TV, ĐV ăn thịt
  + Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm
  II.Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn
  1.Chuỗi thức ăn:
  - Chuỗi thức ăn là 1 dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài sinh vật trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ.
  VD:Cây cỏ ( chuột ( rắn ( VSV
  2. Lưới thức ăn:
  - Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành 1 lưới thức ăn.
  - Lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần: SV sản xuất, Sv tiêu thụ, SV phân huỷ.
  Sinh vật sản xuất thông thường là thực vật
  Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật
  Sinh vật phân hủy: vi sinh vật
  Ví dụ: Cho các sinh vật sau: Hổ, cây cỏ, thỏ, mèo rừng, dê, chuột, cáo , vi sinh vật. Hãy viết 2 chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.( mỗi chuỗi có ít nhất 4 mắc xích ).
  Lưới thức ăn:
  Cây cỏ Dê Cáo Hổ Vi sinh vật
  Cây cỏ Thỏ Cáo Hổ Vi sinh vật
  Lưới thức ăn:
  Dê Hổ

  Cây cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật

  Chuột Mèo rừng
  Sinh vật sản xuất: Cây cỏ
  Sinh vật tiêu thụ bậc 1 : Dê, thỏ, chuột
  Sinh vật tiêu thụ bậc 2: hổ, cáo, mèo rừng
  Trong chuỗi thức ăn sau hổ là sinh vật tiêu thụ bậc 4
  Cây cỏ Thỏ Cáo Hổ Vi sinh vật
  Sinh vật phân giải: Vi sinh vật
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây:
  A. Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ
  B. Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần vi sinh vật
  C. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  Câu 2: Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?
  A. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt bậc 1 động vật ăn thịt bậc 2
  B. Động vật ăn thịt bậc 1, động vật ăn thịt bậc 2, thực vật
  C. Động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật, thực vật
  D. Thực vật, động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật
  Câu 3: Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?
  A. Động vật ăn thực vật B. Động vật ăn thịt
  C. Vi sinh vật phân giải D. Thực vật
  Câu 4: rong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?
  A. Nấm và vi khuẩn B. Thực vật C. Động vật ăn thực vật D. Các động vật kí sinh


   
  Gửi ý kiến