Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình học 6. Chương II. §5. Vẽ góc cho biết số đo

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:13' 14-04-2020
  Dung lượng: 32.9 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Hình học 6: $5. Vẽ góc cho biết số đo

  GV: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
  Điền dấu "X" vào ô trống mà em chọn ?
  1.Duường thẳng a chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng đối nhau
  (I)
  (II)
  a
  2. Cho hình vẽ sau :
  Ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
  X
  X
  X
  y
  x
  3. xOy = 400
  Kiểm tra bài cũ
  1. Vẽ góc trên nöa mặt phẳng :
  Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho xOy = 400
  O
  x


  y
  400  - Đánh dấu vị trí 400 và vẽ tia Oy đi qua vạch 400
  * Cách vẽ
  + Nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
  + Tâm thưu?c trùng với gốc O
  + Tia Ox đi qua vạch số 0 của thu?c
  - Đặt thu?c đo góc:
  §5.VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO
  Ví dụ 2 : Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 1200
  B
  C


  A
  1200

  Giải
  - Vẽ tia BC bất kỳ
  -Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 1200
  ta ®­ưîc ABC = 1200
  1. Vẽ góc trên nöa mặt phẳng :
  Ví dụ 1
  O
  x
  y
  400
  * Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng cho tr­ước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0
  §5.VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO
  2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :
  O
  x  y
  300  Ta thấy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  (vì 300 < 450)
  z
  450
  Ví dụ 3: Cho tia Ox.Vẽ xOy = 300 và
  xOz = 450
  trên cùng một nửa
  mặt phẳng có bê chøa tia Ox.
  Giải

  Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
  §5.VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO
  1. Vẽ góc trên nöa mặt phẳng :
  2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :
  1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.
  Ví dụ 1:
  Ví dụ 2:
  * Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng cho trước có
  bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0
  O
  x

  y


  z
  m0
  n0
  Ví dụ 3:
  Nhận xét : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, xOy = , xOz = ,vì
  < nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  m0
  n0
  m0
  n0
  §5.VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO
  Ai vẽ đúng
  Bài tập 1
  Nhận xét hình vẽ của các bạn, với bài tập: " Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA , vẽ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550 "
  Bạn An vẽ :
  Bạn Hà vẽ :
  Sai
  Đúng
  Tính số đo góc BOC ?
  ?
  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550.
  Bài làm:
  Bài tập 1
  550
  1450 -
  =900
  + COB =
  550
  1450
  COB =
  AOC + COB= AOB
  Vậy số đo của góc BOC là
  900
  Bài 2 : Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vÏ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 500
  Giải
  Có thể vẽ được hai tia Ay và Ay’ sao cho xAy = xAy’ = 500
  A
  x
  y
  y’


  500


  500  H­ướng dÉn häc ë nhµ
  - Nắm chắc cách vẽ góc khi biết số đo
  Nhớ kĩ hai nhận xét của bài h?c
  - Làm bài 25, 26, 29 (SGK)
  Đọc tru?c bài 4.
  Gmail: ngngocmy0988@gmail.com
  chÂN THàNH CảM ƠN các thầy cô giáov các em !
   
  Gửi ý kiến