Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • bài tập định dạng trang tính

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:00' 06-04-2020
  Dung lượng: 172.0 KB
  Số lượt tải: 138
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1:

  Hãy cho biết hình 2 nhận được từ hình 1 bằng cách chọn phần văn bản rồi dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh dưới đây:
  
  Hình 1
  

  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Câu 2
  Hãy cho biết Hình b nhận được từ Hình a bằng cách chọn phần văn bản rồi dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh sau đây?
  
  Hình a
  
  Hình b

  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Câu 3:

  Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào?
  

  A. Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên
  B. Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng
  C. Văn bản ở dòng 16 vừa đậm vừa nghiêng
  D. Văn bản ở dòng 16 không thay đổi
  Câu 4:
  Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?
  

  A. Văn bản sẽ căn giữa
  B. Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa
  C. Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải 
  D. Không có thay đổi nào
  Câu 5:
  Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?
  


  A. Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đen
  B. Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đỏ
  C. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen
  D. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ
  Câu 6:
  Nếu trong ô C1 có công thức  = A1 + B1. Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó khi ô C1 định dạng kiểu nguyên?
  
  A. Ô C1 có giá trị là 4
  B. Ô C1 có giá trị là 4.0
  C. Ô C1 có giá trị là  4.1
  D. Ô C1 có giá trị là 4.12
  Câu 7:

  Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

  A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
  D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải  
  Câu 8:

  Trong ô A1 có nội dung "Bảng điểm lớp 7A". Để căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G). Sau khi chọn các ô từ A1 đến G1, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:  

  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Câu 9: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal . Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

  A. 1.753
  B. 1.75
  C. 1.76
  D. Một kết quả khác
  Câu 10:

  Để định dạng màu nền cho ô tính ta sử dụng nút lệnh:

  A. 
  B. 
  C. 
  D. 

   
  Gửi ý kiến