Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình học 8. Chương III. §3. Tính chất đường phân giác của tam giác

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hồng Yến
  Ngày gửi: 17h:24' 19-04-2020
  Dung lượng: 108.1 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  TUẦN 23
  §3 TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC. LUYỆN TẬP
  1. Định lý
  ?1 (sgk)
  
  
  * Định lí: (sgk/65)
  
  GT
  KL

  2/ Chú ý
  Định lí trên vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài tam giác.
  
  

  ?2
  a) Vì AD là tia phân giác của góc BAC
  nên theo tính chất đường phân giác ta có:
  b) Khi y = 5 thì 


  ? 3: Do AH là tia phân giác của góc EDF nên ta có:
  
  => x – 3 = (3 . 8,5) : 5 = 5,1
  x = 5,1 + 3 = 8,1
  3/ Luyện tập
  Bài 15 SGK/67
  

  a) AD là tia phân giác góc BAC, áp dụng định lí đường phân giác ta có:
  
   x = = 5,3
  b) PQ là tia phân giác góc MPN, áp dụng định lí ta có:
  
   6,2x = 8,7(12,5 - x)
   6,2x = 108,6 – 8,7x
   6,2x + 8,7x = 108,6
   x = = 7,3
  Bài 17 Sgk/68
  A

  D E


  B M C

  Vì MD là tia phân giác của góc AMB
  => 
  Mà BM = MC => 
  => DE//BC (theo định lí Talet đảo)
  Bài 20/SGK

  /
  Giải
  Do EF // AB nên áp dụng hệ quả định lí Talet ta có
   và (1)
  Do AB // CD nên áp dụng hệ quả định lí Talet ta có
  
   (2)
  Từ (1) và (2) suy ra 
  Hs làm bài tập 16, 18, 19 / SGK.

  §4 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG . LUYỆN TẬP
  1.Tam giác đồng dạng:
  a/ Định nghĩa
  
  A
  A`

  4 5 2 2,5

  B 6 C B` 3 C`

   ; 
  ; 
  *Định nghĩa: (SGK/70)
  Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A`B`C` được kí hiệu là /ABC /A`B`C`
  Tỉ số các cạnh tương ứng gọi là tỉ số đồng dạng.

  b. Tính chất.
   A`B`C` = ABC thì A`B`C` ABC tỉ số đồng dạng là 1.
  Nếu ABC A`B`C` có tỉ số k thì A`B`C` ABC theo tỉ số 
  Tính chất.
  1/ Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.
  2/ ABC A`B`C` thì A`B`C` ABC
  3/ ABC A`B`C` và A`B`C` A``B``C`` thì ABC A``B``C``.
  2. Định lý (SGK/71).
  /

  GT
  ABC có MN//BC
  
  KL
  AMN ABC
  
  
  * Chú ý: Định lý còn trong trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài 2 cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.

  Bài tập 23 SGK/71
  a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau đúng
  b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau ( Sai) Vì chỉ đúng khi tỉ số đồng dạng là 1.
  Bài tập 24 SGK/72

  Vì A’B’C’ A”B”C” theo tỉ số đồng dạng k1
  => = k1
  Vì A”B”C” ABC theo tỉ số đồng dạng k2
  => = k2
  Theo tính chất của hai tam giác đồng dạng thì A’B’C’ ABC
  => 
  mà 
  Vậy A’B’C’ ABC theo tỉ lệ k1.k2
  Hs làm bài tập 25, 26, 27, 28

   
  Gửi ý kiến