Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:39' 12-04-2020
  Dung lượng: 4.3 MB
  Số lượt tải: 355
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
  Lê Trần Viết Thành
  GV Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Vào đường link này: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1525015460982629&id=100004225691107?sfnsn=mo&d=n&vh=i
  CHINH PHỤC TRI THỨC
  Bảng HTTH các nguyên tố hóa học
  được sắp xếp theo chiều tăng dần
  điện tích hạt nhân.
  A
  nguyên tử khối.
  b
  khối lượng riêng.
  c
  số nơtron.
  d
  Câu 1
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  số lớp electron.
  điện tích hạt nhân.
  số electron lớp ngoài cùng.
  A
  b
  số proton.
  c
  d
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng …. Từ còn thiếu trong dấu … là
  Câu 2
  Nguyên tố R thuộc nhóm IV. Trong công thức
  oxit cao nhất R chiếm khoảng 46,67% về
  khối lượng. Nguyên tố R là
  C
  A
  S
  b
  N
  c
  Si
  d
  Câu 3
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  điện tích hạt nhân.
  Số hiệu nguyên tử có trị số không
  bằng với số nào sau đây
  số nơtron.
  A
  b
  số proton.
  c
  số thứ tự nguyên tố.
  d
  Câu 4
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử
  của chúng có cùng số …. Từ còn thiếu
  trong dấu … là
  lớp electron.
  A
  proton.
  b
  electron lớp ngoài cùng.
  c
  điện tích hạt nhân.
  d
  Câu 5
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  Số thứ tự của chu kỳ bằng số
  lớp electron.
  A
  b
  c
  d
  Câu 6
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  electron lớp ngoài cùng.
  proton.
  điện tích hạt nhân.
  proton.
  lớp electron.
  Số thứ tự của nhốm bằng số
  điện tích hạt nhân.
  A
  electron lớp ngoài cùng.
  b
  c
  d
  Câu 7
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  có 12 proton, 3 lớp electron,
  và 2 electron lớp ngoài cùng.
  Biết nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 12,
  chu kì 3, nhóm II. Vậy nguyên tố X
  có 12 proton, 2 lớp electron,
  và 3 electron lớp ngoài cùng.
  A
  có 12 proton, 3 lớp electron,
  và 3 electron lớp ngoài cùng.
  b

  có 12 proton, 2 lớp electron,
  và 2 electron lớp ngoài cùng.

  c
  d
  Câu 8
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  Biết nguyên tố Y có 15 proton, 3 lớp
  electron, 5 eletron lớp ngoài cùng.
  Vậy nguyên tố Y nằm ở
  chu kỳ 3, nhóm V.
  A
  b
  c
  d
  Câu 9
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  chu kỳ 5, nhóm V.
  chu kỳ 5, nhóm III.
  chu kỳ 3, nhóm III.
  Cl.
  Br.
  S.
  A
  b
  F.
  c
  d
  ĐÁP ÁN
  Start
  00:00
  00:01
  00:02
  00:03
  00:04
  00:05
  00:06
  00:07
  00:08
  00:09
  00:10
  A là nguyên tố thuộc nhóm VII, trong công thức hợp chất khí với hiđrô. A chiếm 98,77% về khối lượng. A là nguyên tố
  Câu 10
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Câu 1: Nguyên tố R nằm ở nhóm IIIA trong bảng HTTH. Trong công thức oxit cao nhất R chiếm 52,94%. Xác định R.
  Nếu ta có hợp chất AxBy:
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Câu 2: Nguyên tố R nằm ở nhóm VA trong bảng HTTH. Trong công thức hợp chất khí với hiđrô R chiếm 82,35%. Xác định R.
  Nếu ta có hợp chất AxBy:
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Câu 3: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2.Trong công thức hợp chất khí với hiđrô R chiếm 75%. Xác định R.
  Nếu ta có hợp chất AxBy:
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Câu 4: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hiđrô là RH3 Trong công thức oxit cao nhất R chiếm 43,66%. Xác định R.
  Nếu ta có hợp chất AxBy:
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 7,2 g hỗn hợp muối cacbonat 2 kim loại của 2 chu kỳ liên tiếp nhau thuộc nhóm kiềm thổ vào HCl, thu được 1,792 lit CO2. Xác định hai kim loại trên.
  Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau thuộc nhóm IA vào H2O thu được 1,344 lit H2. Xác định hai kim loại trên.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 6 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau vào dung dịch H2SO4 thu được 1,344 lit CO2(đktc). Xác định hai kim loại trên.
  Bài 8: Hòa tan hoàn toàn g hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 2,24 lit H2(đktc). Xác định hai kim loại trên.
  Hẹn gặp lại
  Email: Thanhnguyendu81@gmail.com
   
  Gửi ý kiến