Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • tieng anh 9 sach moi unit 7 looking back

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:01' 13-04-2020
  Dung lượng: 20.5 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  team
  eep-fry
  *Write a verb for a cooking method under each picture. The first letter has been provided.
  oast
  rill
  immer
  tir-fry
  ake
  tew
  2
  PERIOD 62
  UNIT 7: RECIPES & EATING HABITS
  Lesson 5: Looking back
  sprinkle
  Ex 2: Match the words in A with their description or definition in B.
  Ex 3: Fill each blank with a word/ phrase in the box. There is one extra word.
  hamburger
  Ex4: Circle the correct answer.
  Ex5: Complete the sentences with your own ideas. Use the modal verbs provided.
  you might become overweight.
  A. That`s right. It`s the first time I`ve made them.
  B. What a pleasant Sunday morning it is!
  C. Shall I peel the bananas for you?
  D. I  can`t wait to try your first pancakes! They look delicious.
  E. Yes. It`s cool and sunny. What are you doing?
  F. I`m making some pancakes.
  G. Sure, you can give me a hand if you want to.
  H. Really? Will we have them with honey?
  I. Some pancakes?
  J. Yes, some honey and some slices of banana.
  1- B. What a pleasant Sunday morning it is!
  Ex6: Rearrange the lines to make a complete conversation.
  8
  HOMEWORK
  - Learn by heart new words.
  - Do all the exercises again and exercises in workbook
  - Prepare unit 8: getting started + A closer look 1
   
  Gửi ý kiến