Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:39' 09-04-2020
  Dung lượng: 6.2 MB
  Số lượt tải: 442
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO
  QUÝ THẦY CÔ
  VÀ TẤT CẢ CÁC EM
  Bài 33
  Vùng Đông Nam Bộ
  (tiếp theo)
  Tiết 39
  Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  Đặc điểm dân cư xã hội
  Tình hình phát triển kinh tế
  1. Công nghiệp:
  2. Nông nghiệp:
  3. D?ch v?:
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Dịch vụ là ngành kinh tế đa dạng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế mỗi vùng. Ở nước ta dịch vụ mỗi vùng đều có đặc điểm phát triển riêng. Vùng Đông Nam Bộ có ngành dịch vụ phát triển nhất so với cả nước.Vai trò của ngành dịch vụ có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế chung của vùng.
  - K? tn cc ho?t d?ng d?ch v? ? Dơng Nam B??
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Nhóm 1: Dựa bảng 33.1 so sánh một số chỉ tiêu dịch vụ ở ĐNB với cả nước em có nhận xét gì ?
  Nhóm 2: Dựa vào hình 14.1 cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng loại hình giao thông nào? Xác định các tuyến đường giao thông từ TP HCM đi các nơi khác?
  Nhóm 3: Dựa vào hình 33.1 rút ra nhận xét và cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút đầu tư nước ngoài?
  Nhóm 4: Hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi nào?
  Nhóm 5: Tại sao TP HCM có vai trò quan trọng trong du lịch, dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ?
  Bảng 33.1. Tæ troïng moät soá chæ tieâu dòch vuï ôû Ñoâng Nam Boä so vôùi caû nöôùc (caû nöôùc = 100%)
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Nhóm 1: Dựa bảng 33.1 so sánh một số chỉ tiêu dịch vụ ở ĐNB với cả nước em có nhận xét gì ?
  Biểu đồ tổng mức bán lẽ hàng hoá và doanh thu
  dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002.
  ĐB TD MN Bắc D Hải Tây Đông ĐB.S
  S.Hồng Bắc Bộ T.Bộ NT Bộ Nguyên Nam Bộ C.Long
  Nghìn tỉ đồng
  53.2
  20.1
  17,8
  26,5
  9,2
  89,4
  53,8
  - Cc ch? tiu d?ch v? chi?m t? tr?ng cao trong co c?u GDP
  - Co c?u da d?ng g?m cc ho?t d?ng thuong m?i, du l?ch, v?n t?i, buu chính vi?n thơng.
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Nhóm 2: Dựa vào hình 14.1 cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng loại hình giao thông nào? Xác định các tuyến đường giao thông từ TP HCM đi các nơi khác?
  1A
  1A
  1A
  1A
  20
  20
  51
  13
  14
  22
  22
  28
  28
  ĐƯỜNG
  HCM
  Đường ô tô
  Đường sắt Thống Nhất
  Đường biển
  Singapo, Paris,..
  Ôxtrâylia
  Hồng kông
  Hoa Kì
  Malina
  Băng Cốc
  SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
  (Hàng không)
  Khoảng hai giờ bay từ TP Hồ Chí Minh tới thủ đô các nước trong khu vực
  TP Hồ Chí Minh
  - Cc ch? tiu d?ch v? chi?m t? tr?ng cao trong co c?u GDP
  - Co c?u da d?ng g?m cc ho?t d?ng thuong m?i, du l?ch, v?n t?i, buu chính vi?n thơng.
  - Thnh ph? H? Chí Minh l d?u m?i giao thơng v?n t?i quan tr?ng hng d?u c? nu?c
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng số vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 ( cả nước =100%)
  Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  (100%)
  49.9
  50,1
  Đông Nam Bộ
  Các vùng khác
  Hình 33.1
  Nhóm 3: - Dựa vào hình 33.1 rút ra nhận xét và cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút đầu tư nước ngoài?
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài vì.
  - Vị trí địa lí thuận lợi.
  - Tài nguyên phong phú.
  - Dân cư đông, sức tiêu thụ lớn, nguồn lao động dồi dào có tay nghề cao.
  - Cơ sở hạ tầng kh hoàn thiện.
  MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA ĐÔNG NAM BỘ.
  Phần lớn hàng hoá được xuất qua cảng Sài Gòn.
  HÀNG XUẤT KHẨU
  Xuất khẩu
  - Qua cc hình ?nh v?a xem v ki?n th?c SGK em hy nh?n xt ho?t d?ng xu?t nh?p kh?u c?a vng Dơng Nam B??
  Nhóm 4: Hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi nào?
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  + V? trí d?u m?i giao thơng.
  + Co s? h? t?ng.
  + Kho bi, sn bay, c?ng bi?n..
  - Cc ch? tiu d?ch v? chi?m t? tr?ng cao trong co c?u GDP
  - Co c?u da d?ng g?m cc ho?t d?ng thuong m?i, du l?ch, v?n t?i, buu chính vi?n thơng.
  - Thnh ph? H? Chí Minh l d?u m?i giao thơng v?n t?i quan tr?ng hng d?u c? nu?c
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  - Dơng Nam B? d?n d?u c? nu?c v? ho?t d?ng xu?t nh?p kh?u v thu ht d?u tu c?a nu?c ngồi
  Công Viên Đầm Sen
  Khu du lịch Suối Tiên
  Biển Vũng Tàu
  Địa đạo Củ Chi
  - Qua cc hình ?nh v?a xem v ki?n th?c SGK em cĩ nh?n xt gì v? tình hình pht tri?n du l?ch c?a vng?
  Nhóm 5- Tại sao TP HCM có vai trò quan trọng trong du lịch, dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ?
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  + V? trí thu?n l?i.
  + Nhi?u di tích van hĩa l?ch s?.
  + Co s? h? t?ng( giao thơng, khch s?n..) t?t
  - Cc ch? tiu d?ch v? chi?m t? tr?ng cao trong co c?u GDP
  - Co c?u da d?ng g?m cc ho?t d?ng thuong m?i, du l?ch, v?n t?i, buu chính vi?n thơng.
  - Thnh ph? H? Chí Minh l d?u m?i giao thơng v?n t?i quan tr?ng hng d?u c? nu?c
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  3. D?ch v?
  - Dơng Nam B? d?n d?u c? nu?c v? ho?t d?ng xu?t nh?p kh?u v thu ht d?u tu c?a nu?c ngồi
  - Thnh ph? H? Chí Minh l trung tm du l?ch l?n nh?t c? nu?c.
  Tư vấn
  Chuyển giao công nghệ
  Nhiều Ngân Hàng
  Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  Đặc điểm dân cư xã hội
  Tình hình phát triển kinh tế
  1. Công nghiệp:
  2. Nông nghiệp:
  3. D?ch v?:
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  V. Cc trung tm kinh t? v vng kinh t? tr?ng di?m phía Nam
  Hãy kể tên 3 trung tâm kinh tế của vùng
  Xác định diện tích, dân số, tên các tỉnh thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  V. Cc trung tm kinh t? v vng kinh t? tr?ng di?m phía nam
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  Bảng 33.2. Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 ( cả nước = 100% )
  Em có nhận xét gì về vai trò vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước?
  V. Cc trung tm kinh t? v vng kinh t? tr?ng di?m phía nam
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  V. Cc trung tm kinh t? v vng kinh t? tr?ng di?m phía nam
  Bi 33. VNG DƠNG NAM B? (TT)
  - TP HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu là 3 trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ.
  - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn đối với các tỉnh phía Nam và cả nước.
  Củng cố
  Bài tập 3 trang 123

  Xử lý bảng số liệu
  Nhiệm vụ về nhà:
  Trả lời các câu hỏi 1, 2 trang 123-sgk.
  Dựa bảng 33.3 vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, dân số,GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2002) và rút ra nhận xét.
  Nghiên cứu trước nội dung bài thực hành ( Bài 34).

  GV thực hiện: Nguyễn Thị Bích Thủy
  CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  CHÚC THẦY CÔ CÓ NHIỀU SỨC KHỎE!
   
  Gửi ý kiến